De TicketGang-nieuwsflash

Bijna 50 gemeenten en organisatoren werken met TicketGang, waarvan verschillende gemeenten, waaronder ook uw gemeente, werken met de IBO/BKO -module voor de online inschrijvingen van de kinderopvang.

Op vraag van deze gemeenten optimaliseren we continu onze modules en voegen we nieuwe nuttige functionaliteiten toe.

We versturen daarom nieuwsflashes. Via deze info-mails willen we u op de hoogte houden van de updates, nieuwe functionaliteiten, onze toekomstplannen en allerlei TicketGang-nieuwtjes.

Verslag TicketGangdag IBO 3 oktober 2017 – Scherpenheuvel-Zichem

Elk jaar organiseren we een ontmoetingsdag voor de module IBO. Op deze ontmoetingsdag bieden we bijscholingen aan, we overlopen enkele updates van het afgelopen jaar en evalueren samen met de gemeenten de module.

Van deze ontmoetingsdag brengen we ook een verslag uit. Dit verslag geeft weer wat we die dag hebben afgesproken i.v.m. onze huidige functionaliteiten en te ontwikkelen functionaliteiten die op de planning staan. Dit verslag geeft u een beeld van wat u nog van ons mag verwachten en is voor ons een leidraad voor 2018.

Opleveringsrapport – Evaluatierapport – Presentatie TicketGangdag

In 2016 hebben we (zie verslag 2016) een aantal zaken afgesproken i.v.m. te verbeteren functionaliteiten of nieuw te bouwen functionaliteiten. We hebben deze afspraken en resultaten ervan neergeschreven in een opleveringsrapport. Dit rapport hebben we gepresenteerd op deze TicketGangdag.

We hebben jullie ook een evaluatieformulier bezorgd. Alle gemeenten vulden dit in. De resultaten hiervan hebben we neergeschreven in een evaluatierapport en eveneens gepresenteerd op de TicketGangdag.

Tot slot krijgen we heel wat vragen om ook de presentatie te bekomen. Daarom dat we deze ook ter beschikking stellen.

Reden bij annulatie

Bij het aanvragen van een annulatie wordt de ouder momenteel verplicht om een reden op te geven. De gemeenten die aanwezig waren op de TicketGangdag hebben aangegeven dat deze reden niet wordt opgevolgd omdat men enkel geldig kan annuleren mits er een attest wordt binnen gebracht.

Indien gewenst kan deze reden verwijderd worden. Indien jullie dit wensen graag een seintje via info@ticketgang.com.

Aanvraag sociaal tarief verwijderen

Indien een ouder per ongeluk meermaals sociaal tarief heeft aangevraagd kan dit nu door de organisator verwijderd worden om zo een beter overzicht te bewaren van de effectieve aanvragen. Ga naar de lijst gezinnen, gezin selecteren, sociaal tarief behandelen, klik de lijn aan die je wil verwijderen en klik daarna op Aanvraag verwijderen.

Opgelet! Aanvragen met de status Goedgekeurd, Verlopen of Geweigerd kunnen niet verwijderd worden.

Sociaal tarief verwijderen

Meer info?

Wenst u meer informatie over deze functionaliteiten neem dan contact op met onze helpdesk op info@ticketgang.be of 015/699.700.

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe commerciële website: www.ticketgang.com voor meer informatie over onze verschillende modules.

Terug naar overzicht