De TicketGang-nieuwsflash

Meer dan 39 gemeenten en organisatoren werken met TicketGang, waarvan enkele gemeenten, waaronder ook uw gemeente, werken met de IBO/BKO -module voor de online inschrijvingen van de kinderopvang.
 
Op vraag van deze gemeenten optimaliseren we continu onze modules en voegen we nieuwe nuttige functionaliteiten toe.
 
We versturen daarom nieuwsflashes. Via deze info-mails willen we u op de hoogte houden van de updates, nieuwe functionaliteiten, onze toekomstplannen en allerlei TicketGang-nieuwtjes.

Verslag TicketGangdag IBO 4 oktober 2016 – Nazareth

Dit jaar organiseerden we voor de 2de maal een ontmoetingsdag voor de module IBO. Op deze ontmoetingsdag bieden we bijscholingen aan, we overlopen enkele updates van het afgelopen jaar en evalueren samen met de gemeenten de module.

Van deze ontmoetingsdag brengen we ook een verslag uit. Dit verslag geeft weer wat we die dag hebben afgesproken i.v.m. onze huidige functionaliteiten en te ontwikkelen functionaliteiten die op de planning staan. Dit verslag geeft u een beeld van wat u nog van ons mag verwachten en is voor ons een leidraad voor 2017.

Opleveringsrapport – Evaluatierapport – Presentatie TicketGangdag

In 2015 hebben we (zie verslag 2015) een aantal zaken afgesproken i.v.m. te verbeteren functionaliteiten of nieuw te bouwen functionaliteiten. We hebben deze afspraken en resultaten ervan neergeschreven in een opleveringsrapport. Dit rapport hebben we gepresenteerd op deze TicketGangdag.

We hebben jullie ook een evaluatieformulier bezorgd. Alle gemeenten vulden dit in. De resultaten hiervan hebben we neergeschreven in een evaluatierapport en eveneens gepresenteerd op de TicketGangdag.

Tot slot krijgen we heel wat vragen om ook de presentatie te bekomen. Daarom dat we deze ook ter beschikking stellen.

Uitgebreide handleiding IBO

Er was ook vraag van enkele gemeenten naar een uitgebreide handleiding. Hier hebben we de afgelopen weken volop werk van gemaakt.

Meer info?

Wenst u meer informatie over deze functionaliteiten neem dan contact op met onze helpdesk op info@ticketgang.be of 015/699.700.

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe commerciële website: www.ticketgang.com voor meer informatie over onze verschillende modules.

Terug naar overzicht