De TicketGang-nieuwsflash

Meer dan 39 gemeenten en organisatoren werken met TicketGang, waarvan ongeveer 12 gemeenten, waaronder ook uw gemeente, werken met de module Zaalreservatie en/of Materiaalbeheer.

Op vraag van deze gemeenten optimaliseren we continu onze modules en voegen we nieuwe nuttige functionaliteiten toe.

We versturen daarom nieuwsflashes. Via deze info-mails willen we u op de hoogte houden van de updates, nieuwe functionaliteiten, onze toekomstplannen en allerlei TicketGang-nieuwtjes.

Nieuwe procedure facturatie

Sinds kort staat de nieuwe procedure voor de facturatie online, waardoor de facturatie eenvoudiger zal verlopen.

Vanaf nu worden de facturen ’s nachts aangemaakt en verzonden naar de klanten. Op ditzelfde moment wordt ook de exportfile voor de boekhouding aangemaakt. De knop hergenereer factuur verdwijnt, dit kon immers leiden tot fouten als er nog wijzigingen gebeurden aan de facturen na de export naar de boekhouding. Als er in de toekomst nog correcties moeten worden uitgevoerd op een factuur (bv boetes) dan dient dit te gebeuren via een creditnota of via een correctie op een volgende factuur.

Een creditnota kan je aanmaken onder Facturatie – gebruiker selecteren – Detail –  factuur selecteren – Creditnota aanmaken. Daarna kan je de creditnota naar de klant versturen door de creditnota te selecteren en op Herzend factuur te klikken.

Creditnota

De creditnota’s worden mee geëxporteerd naar de boekhouding bij de eerst volgende facturatie.

Standaard wordt de tekst die voorzien is voor de betaalinformatie van de factuur ook gebruikt voor de creditnota’s. Als jullie een andere standaardtekst wensen in verband met de wijze van terugbetaling voor de creditnota’s, mogen jullie ons hiervoor steeds een e-mail sturen.

Zichtbaarheid opmerkingen

OpmerkingDe opmerkingen die bij een reservatie worden toegevoegd, zijn nu ook zichtbaar in de beschikbaarheidskalender.

Door op ‘Toon opmerking’ te klikken opent er een over-lay scherm met de opmerking van de gebruiker en de opmerking die intern aan  de reservatie werd gegeven.

Nieuwe duidelijkere en snellere beschikbaarheidsschermen

Alle grafische voorstellingen verlopen via een nieuwe opmaak. We hebben de snelheid van laden gevoelig kunnen verbeteren: de opbouw van het beschikbaarheidsscherm per dag bijvoorbeeld, duurde vroeger 4.3 seconden, nu maar 0.36 seconden. Ook langs de kant van de bezoekers is er een opmerkbare verbetering in de prestaties van 0.43 seconden naar 0.22 seconden.

Verder tonen we nu niet meer de reservaties in verschillende blokjes per ingestelde tijdsperiodiciteit (bv per 30 minuten) maar in één grote blok voor de ganse reservatie.

Hoe het vroeger was:

Beschikbaarheid vroeger

Hoe het nu is:

Beschikbaarheid nu

Meer info?

Wenst u meer informatie over deze functionaliteiten neem dan contact op met onze helpdesk op info@ticketgang.be of 015/699.700.

Terug naar overzicht