De TicketGang-nieuwsflash

Meer dan 39 gemeenten en organisatoren werken met TicketGang, waarvan enkele gemeenten, waaronder ook uw gemeente, werken met de IBO/BKO -module voor de online inschrijvingen van de kinderopvang.
 
Op vraag van deze gemeenten optimaliseren we continu onze modules en voegen we nieuwe nuttige functionaliteiten toe.
 
We versturen daarom nieuwsflashes. Via deze info-mails willen we u op de hoogte houden van de updates, nieuwe functionaliteiten, onze toekomstplannen en allerlei TicketGang-nieuwtjes.

Nieuw veld: Zorgbehoevend

Sinds enige tijd is het mogelijk om in TicketGang aan te duiden of een kind zorgbehoevend is of niet. Dit is belangrijk voor de aanmaak van de fiscale attesten (een kind dat zorgbehoevend is krijgt een fiscaal attest tot 18 jaar) en voor de opmaak van de documenten voor Kind & Gezin.

Zorgbehoevend

Je kan een kind aanduiden als zorgbehoevend via de lijst kinderen – rechts de knop ‘Zorgbehoevend’. Je kan zo de status aanpassen naar zorgbehoevend: ‘ja’ en een datum ingeven vanaf wanneer dit geldig is. Indien een kind niet meer zorgbehoevend is kan je via dezelfde weg de status terug aanpassen naar ‘nee’.

Zorgbehoevend

OPTIE: Automatische verrekening van Extra’s bij inscannen kind

Dit is een optie en wordt beschikbaar gesteld mits aanvraag van de gemeente.

Betalende extra’s kunnen onder instellingen worden toegevoegd. Je geeft de extra’s een naam en geeft een prijs op. Bij de aanmaak van een evenement kan men een van deze betalende extra’s toevoegen. Bij het inscannen van een kind voor dit evenement worden deze extra’s dan automatisch meegenomen en gefactureerd.

Bijvoorbeeld:

Onder Instellingen – Extra’s wordt een extra ‘middagmaal’ toegevoegd met een prijs van € 2,50.

Extra

Bij de aanmaak van een evenement wordt deze extra gekoppeld.

Extra

Voor alle kinderen die nu worden ingescand bij Toegangscontrole voor dit evenement wordt dit middagmaal automatisch mee gefactureerd.

De opvolging of eventuele wijziging van deze extra’s kan via Daglijsten – Betalende extra’s.

VARIA

NIEUW: Rekeningnummer in gezinsaccount

Ouders hebben de mogelijkheid (niet verplicht) om hun rekeningnummer in te vullen bij de accountgegevens. Dit rekeningnummer kan dan gebruikt worden bij een eventuele terugbetaling.

Rekeningnummer in gezinsaccount

Startdatum verkoop

Bij de startdatum van de verkoop is het nu ook mogelijk om een uur toe te voegen.

Uitnodiging TicketGangdag 2016

Dit jaar zal de TicketGangdag IBO plaatsvinden op dinsdag 4 oktober 2016 van 10u tot 14u30 te Nazareth.

Meer info?

Wenst u meer informatie over deze functionaliteiten neem dan contact op met onze helpdesk op info@ticketgang.be of 015/699.700.

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe commerciële website: www.ticketgang.com voor meer informatie over onze verschillende modules.

Terug naar overzicht