De TicketGang inschrijvingsmodules als totaaloplossing voor gemeenten.

De gemeente As publiceerde was op zoek naar een totaaloplossing voor de vrijetijdsdiensten van de gemeente. De doelstelling bestond erin voor al deze diensten 1 softwareapplicatie aan te schaffen. Zo wou men voordeel halen bij de werking van de gemeentelijke diensten door bijvoorbeeld de gemeenschappelijke database, dezelfde gebruikerskennis op de verschillende diensten …

Gemeente As koos voor TicketGang als overkoepelend softwareplatform. TicketGang zal ingezet worden voor de gesubsidieerde buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, zaalreserveringen, inschrijvingen en ticketing. Via de TicketGang webshop zal men zich tevens online kunnen inschrijven voor jeugdactiviteiten, buitenschoolse kinderopvang … alsook online tickets aankopen.

Zowel de kinderopvang als de speelpleinwerking zullen gebruik maken van onze software voor het beheer van hun inschrijvingen en registratie van de aanwezigheden met bijhorende afrekening. De inwoners van Wichelen zullen ook de mogelijkheid krijgen om hun kinderen online in te schrijven op een IBO locatie. Daarnaast zullen ook sport, jeugd en cultuur gebruik maken van onze zaalreserveringsmodule, de inschrijvingen (voor cursussen, workshops, kampen, activiteiten, …) en de verkoop van tickets voor culturele voorstellingen.

Naast alle backofficemodules zullen de burgers eveneens via de webshop de kans krijgen om alles digitaal te gaan verwerken. Op deze manier wenst het bestuur van As het gebruiksgemak voor hun burgers te vergroten en hen de kans geven om met minimale inspanningen, van waar ook (thuis, op het werk …) hun kinderen in te schrijven op een sportkamp, een zaal te boeken voor hun vereniging en/of een e-ticket te kopen voor een culturele voorstelling.