Kunnen ouders in één systeem hun kinderen zowel online inschrijven voor de sportkampen en speelpleinen als voor de (gesubsidieerde) kinderopvang?

Het is een vraag die vele gemeenten en OCMW’s zich stellen. Er zijn diverse inschrijvingspakketten op de markt voor sportkampen en/of speelpleinen en ook heel wat softwarepakketten voor de kinderopvang. Maar tot nu toe bestond er geen pakket voor beide. De rapportage en inschrijvingsprincipes verschillen immers meer dan dat ze gelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld de rapportage voor het IBO veel zwaarder omwille van de regelgeving van Kind&Gezin.

Daar is sinds kort verandering in gekomen. De firma TicketGang, die in een 30tal gemeenten al online inschrijvingen voor sportkampen aanbiedt is tegemoet gekomen aan deze vraag en heeft een online inschrijvingsmodule voor de gesubsidieerde kinderopvang ontworpen.

In Herzele werkt ook de jeugd- en sportdienst van Herzele samen met TicketGang. Ouders kunnen er dus gelijktijdig inschrijven voor zowel sportkampen, multimove, grabbelpas als kinderopvang. Ouders betalen online voor de activiteiten van de sportdienst en betalen de kinderopvang via factuur. De fiscale attesten en facturen worden automatisch aangemaakt door TicketGang en gemaild naar de ouders. Verder vinden ouders ook de mutualiteitsattesten (bv voor een sportkamp) aan in hun account.

Back-office hebben de medewerkers van de vrije tijdsdiensten en de kinderopvang elk hun eigen omgeving met hun eigen lijsten en rapporten. Via rechten kunnen zij zelf bepalen wie waar toegang toe heeft. TicketGang voorziet ook een scanningoplossing, voor jeugd en sport wordt deze gebruikt voor een automatische aanwezigheidslijst maar voor IBO gaat die veel verder en wordt die gebruikt voor de prijsbepaling op basis van het aantal uren dat het kind aanwezig was.

Ook in de gemeenten Scherpenheuvel-Zichem & As leefde de vraag naar de combinatie inschrijvingen IBO en sportkampen/grabbelpas. Beide gemeenten sloten daarom ondertussen ook een overeenkomst af met TicketGang. As tekende ook in op de optie E-id en later dit jaar zullen ouders er via E-id toegang hebben tot hun account om zo in te schrijven. De gemeente As zal ook de zaalreservaties van sport- en cultuurzalen online aanbieden via TicketGang. Samen met cultuurmodule en de materiaalverhuurmodule die later dit jaar ontwikkeld wordt met gemeente Nazareth biedt TicketGang zo een totaaloplossing aan naar vrije tijd- en welzijnsdiensten.