De TicketGang inschrijving- en reservatiemodules als totaaloplossing voor gemeenten.

Eind 2014 ging de gemeente Lennik op zoek naar een nieuw zaal- en materiaalreservatiesysteem. “Een belangrijk aandachtspunt was dat meerdere medewerkers van de gemeente gelijktijdig het programma konden raadplegen en gebruiken, bij voorkeur online en zonder licentie per computer”, vertelt Lennikse systeemverantwoordelijke Daan Moonens, “bijkomend zochten we ook een oplossing voor online inschrijvingen van evenementen en sportkampen”.

Lennik vond deze oplossing bij TicketGang die al sinds 2011 online inschrijvingssoftware aanbiedt voor gemeenten en in 2014 ook online zaalreservaties toevoegde. “Nieuw was het verhaal van online materiaalbeheer”, aldus Yves Pauwels, zaakvoerder van TicketGang, “het paste echter perfect binnen onze ontwikkelingsplanning aangezien we hier van diverse gemeenten reeds vragen over kregen. We luisterden naar de noden en wensen van Lennik en ontwikkelden samen met hen in één à twee workshops een online materiaalbeheermodule aanvullend op onze zaalreservatiemodule. Later dit jaar zal ook de gemeente Nazareth hier overigens mee starten.”

Sinds 1 januari 2016 kunnen verenigingen en burgers eenvoudig op lennik.zaalreservatie.be de online beschikbaarheden van de sporthal Jo Baetens, de beachterreinen alsook de cultuurzalen in Sint-Martens-Lennik en Eizeringen raadplegen. Dit kan iedereen makkelijk consulteren zonder in te loggen. Wenst men een reservatie te plegen dan dient men een account aan te maken. De dienst vrije tijd te Lennik koppelt deze account dan een bepaald gebruikerstype zoals bv erkende vereniging om zo automatisch de juiste prijs te kunnen berekenen bij de ingebouwde facturatiemodule. Interne diensten van de gemeente kunnen in Lennik ook online de vergaderzalen in het gemeentehuis raadplegen en boeken zonder dat deze worden opgesteld voor het publiek.

Naast zalen kan men in Lennik ook online de beschikbaarheden van het gemeentelijk uitleenmateriaal zoals nadars, stoelen, podiumelementen en afvalcontainer raadplegen. Ook hier kan men zonder in te loggen beschikbaarheden nagaan en mits account reserveren.

Later dit jaar start Lennik ook met de online inschrijvingen van sportkampen en andere vrije tijdsevenementen via TicketGang.