TicketGang biedt al enkele jaren een professioneel en gebruiksvriendelijk online inschrijvingssysteem aan voor sportkampen en speelpleinwerking en is momenteel werkzaam in meer dan 30 gemeenten. Vele jeugd- en sportdiensten kregen echter de vraag van hun collega’s van de kinderopvang of  deze inschrijvingsmodules ook gebruikt konden worden voor inschrijvingen voor voor- en naschoolse kinderopvang. De noden en wensen van de gesubsidieerde kinderopvang voor een inschrijvingssysteem zijn op sommige vlakken vergelijkbaar met die van een jeugd- of sportdienst maar op vele vlakken ook niet. Daarom heeft TicketGang in 2014 samen met enkele gemeenten een aparte module ontwikkeld; de BKO/IBO-online module.

Geen online betalingen wel facturatie

Omdat de kostprijs voor ouders kan variëren al naargelang hoe lang de kinderen in de opvang blijven werken we hier niet met online betaling bij inschrijving. Ouders kunnen wel online registreren en inschrijven maar de kostprijs wordt achteraf met factuur aangerekend.

Ruimere registratie voor wettelijke rapporten

Omdat de gesubsidieerde kinderopvang heel wat rapporten en statistieken moet kunnen voorleggen aan o.a. Kind en Gezin hebben we hier meer gegevens nodig van de ouders. Het registratie- en inschrijvingsproces is dus verruimd en back-office zijn er voor de medewerkers ook meer (en andere) rapporten en lijsten beschikbaar dan in de jeugd- en vrijetijdsmodule voor sportkampen en speelplein.

Beide modules zijn wel aan elkaar gekoppeld zodanig dat ouders van uit 1 systeem hun kinderen kunnen inschrijven zowel voor de kinderopvang als voor de sportkampen. De sportdienst en dienst kinderopvang kunnen dan weer handig samenwerken voor combinatieactiviteiten zoals kinderen die na het sportkamp naar de kinderopvang gebracht worden.