Vrije tijd

De TicketGang Vrijetijdsmodule zorgt ervoor dat gezinnen online kunnen inschrijven met onmiddellijke betaling voor alle jeugd-, sportactiviteiten en events. De gezinnen doen dit bij voorkeur online, maar kunnen nog steeds inschrijven aan de balie via de geïntegreerde baliemodule.

Hoe werkt het?

 1. Gezinnen registreren zich bij de webpagina van de organisator.
 2. Alle gegevens van het gezin, contactpersoon voor noodgevallen en de huisarts worden ingevuld.
 3. Gezinsleden worden aan de account toegevoegd met alle nodige gegevens.
 4. Zodra de gezinsleden werden toegevoegd kan men inschrijven voor de verschillende activiteiten.
 5. Er wordt onmiddellijk online betaald.
 6. Het gezin krijgt een bevestigingsmail met een inschrijvingslijst per gezinslid, met daarop de unieke barcode voor toegangscontrole.
 • 24-uur online verkoop- en baliesysteem
 • Online en real-time opvolging
 • Geen wachtrijen aan de balie
 • Gezinnen schrijven in wanneer het hen past

 • Fiscale en mutualiteitsattesten worden automatisch aangemaakt

Functionaliteiten

Elke organisator beschikt over een eigen webpagina: https://organisator.ticktgang.eu.

Ouders kunnen hierop een account aanmaken en zo inschrijven voor de verschillende activiteiten.

Annuleringen door de organisator blijven steeds mogelijk zowel voor de online gekochte tickets als voor de tickets gekocht aan de balie van.

Bij de annulering worden automatisch de inschrijvingslijsten en fiscale attesten aangepast.

TicketGang maak automatisch Mutualiteitsattesten en Fiscale attesten op.

Gezinnen kunnen deze gemakkelijk en snel raadplegen in hun gezinsaccount.

TicketGang voorziet in een automatische koppeling via XML met Uit in Vlaanderen.

De organisator kan via een druk op de knop evenementen naar keuze opladen naar Uit in Vlaanderen.

Op de evenement pagina binnen Uit in Vlaanderen staat dan een link naar de verkoop pagina van TicketGang.

De organisator kan een gezin voor een bepaalde periode sociaal tarief toekennen.

Gedurende die periode krijgt het gezin automatisch altijd het sociaal tarief toegewezen.

Het gezin kan ook via zijn account sociaal tarief aanvragen, dit is eenvoudig en erg laagdrempelig.

De organisator kan kiezen voor het gebruik van wachtlijsten voor de evenementen onder de gezinsaccount.

De wachtlijst wordt enkel actief als het evenement is uitverkocht.

Zowel de inschrijver (gezin) als de organisator kunnen de plaats op de wachtlijst van het gezinslid raadplegen.

Rapportage

De organisator beschikt over meer dan 10 lijsten zoals deelnemerslijsten, lijsten per leeftijd, lijsten met kinderen die speciale aandacht behoeven, overzichtslijsten, aanwezigheidslijsten…

Alle lijsten zijn steeds online beschikbaar en up to date en kunnen geëxporteerd worden naar Excel.

Prijzen

Voor meer informatie of een offerte op maat, gelieve met ons contact op te nemen.

Offerte aanvragen

Toegangscontrole via scanning

De inschrijvingslijst van elk gezinslid bevat zijn unieke barcode. Deze barcode kan gebruikt worden voor online of offline scanning.

 • In- en Uit-scannen
 • Opslag van exacte uur van aankomst en vertrek van elk deelnemer
 • Automatische aanmaak van aanwezigheidslijsten op basis van scanning

 

Scanningsmogelijkheden